Adjunct officier van justitie in opleiding (leergang september 2024) – openbaar ministerie – Haarlem

openbaar ministerie

Heb jij minimaal 2 jaar juridische werkervaring en ben jij toe aan de volgende stap in jouw carrière? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
Om adjunct officier van justitie te worden start je met een opleiding van 12 maanden. Je start met een introductieprogramma dat je afsluit met een proeve van bekwaamheid. Indien dit positief wordt afgerond dan behaal je het zittingsvaardigheidsbewijs (ZVB). Hiermee kun je de rest van de opleiding voortzetten en intussen doorwerken als adjunct-officier.

Je bent werkzaam in de interventieomgeving en bij ZSM waarbij je ook regelmatig in avond- en weekenddiensten werkt. Bij ZSM zorg je er mede voor dat het werkproces goed verloopt. Je ondersteunt en adviseert op inhoudelijk vlak de ZSM-officier van dienst bij de beoordeling van zaken van verdachten in het vast – en niet vast proces. Aan de hand van de feiten en omstandigheden van de zaak, de justitiële documentatie en de informatie van de relevante ketenpartners, waardeer je de bewijsmiddelen en bereid je de definitieve routerings- en afdoeningsbeslissing voor. Je beoordeelt de informatie over schade en slachtoffers en de mogelijkheid om een schaderegeling te treffen. Je overlegt zo nodig met verdachte en slachtoffer en verzorgt de verwerking en executie in geval van een regeling of draagt de schaderegelingen over aan de ketenpartners. Daarnaast voer je in sommige zaken slachtoffergesprekken om het slachtoffer voor te bereiden op en te informeren over de zitting. Je verwerkt de definitieve beslissing in de systemen, maakt de relevante documenten op en deelt de afdoeningsbeslissing aan de verdachte mede. In die zaken maak je de tenlastelegging en bereid je de enkelvoudige zittingen voor.

Als adjunct officier treed je op bij enkelvoudige zittingen en OM-hoorgesprekken. Je beoordeelt zelfstandig binnengekomen onderzoek wensen in de zaken die op jouw zitting staan en je neemt in je eigen zaken deel aan getuigenverhoren bij de rechtercommissaris. Wij hebben diverse uitdagende en leerzame portefeuilles zoals Schiphol en Jeugd. Binnen deze portefeuilles werken interventiejuristen en adjunct-officieren samen met een ervaren officier van justitie aan onderzoeken.

Wie ben jij?
Je bent in staat om je helder en overtuigend uit te drukken en je kunt goed onder druk werken en beslissingen nemen. Je kunt een vlot tempo van beoordelen combineren met zorgvuldigheid en kwaliteit. Bij het beoordelen van zaken is voortdurende waakzaamheid noodzakelijk op volledigheid van formele en materiële vereisten. Daarnaast moet je scherp zijn op de specifieke omstandigheden bij elke zaak en in staat zijn om de context te zien zodat een passende interventie kan worden toegepast. 

Je floreert in een dynamische werkomgeving en kunt snel schakelen. Je kunt goed samenwerken met ketenpartners en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Tot slot denk je graag mee en kom je gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen of initiatieven die de kwaliteit of het proces van de inhoudelijke werkzaamheden en/of de collegiale samenwerking bevorderen.

 • Je hebt een afgeronde wo opleiding Nederlands Recht met verklaring “civiel effect”
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
 • Je hebt kennis van het straf- en procesrecht en beschikt over minimaal 2 jaar relevante juridische werkervaring na het afstuderen
 • Waar kom je te werken?
  Werken bij het arrondissementsparket Noord-Holland betekent werken in een sprankelend, innovatief en resultaatgericht parket. Een parket dat ambitieus is op het gebied van digitalisering, en werken; waar flexibele, energieke en betrokken mensen graag willen werken. Deze medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de politie-eenheid Noord-Holland en op de luchthaven Schiphol. Het arrondissementsparket kent vier afdelingen: Administratie, Bedrijfsvoering, Interventies & Onderzoeken en Beleid & Strategie.

  Bij parket Noord-Holland werken zo’n 350 medewerkers met diverse achtergronden en verschillende perspectieven. Zij maken dat ons parket een brede blik heeft op de samenleving en dat de samenleving zich beter kan herkennen in wat wij als parket doen. Wij vertegenwoordigen ook de samenleving op zitting en dat maakt het noodzakelijk dat wij onze multiculturele en diverse samenleving goed kunnen begrijpen. Dit vraagt om diversiteit in de samenstelling van ons personeelsbestand én om een inclusieve organisatiecultuur. In een inclusieve organisatiecultuur is geen sprake van discriminatie, worden diverse mensen gelijkwaardig behandeld en krijgen gelijke kansen. Een inclusieve cultuur maken we samen. 

  Interventies & Onderzoeken
  De afdeling Interventies en Onderzoeken (I en O) van het parket Noord-Holland bestaat uit ongeveer 150 mensen. De afdeling is ingericht vanuit de verschillende portefeuilles en specialismen om zo tot een betere samenwerking en opbouw van kennis en expertise te komen. De afdeling bestaat uit vijf teams. In team 1 is ZSM ondergebracht en in team 2 onder andere het Schiphol team. In team 3 zijn zeden, huiselijk geweld, kindermishandeling, straf met zorg, reclassering, jeugd en het verplichte zorgteam (VZT) ondergebracht. Team 4 draait HIC onderzoeken, projectmatige onderzoeken en TGO’s. Team 5 is het ondermijningsteam. Als afdeling hebben we ervoor gekozen om de werkzaamheden die binnen een bepaald team zijn belegd, niet uitsluitend te laten verrichten door medewerkers uit dat team. Concreet heeft dit bijvoorbeeld tot gevolg dat ook collega’s uit team 2 en 3 ingezet worden op ZSM-diensten en dat ook collega’s uit andere teams ingezet worden om HIC en projectmatige onderzoeken te draaien.

  Werken bij het Openbaar Ministerie
  Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim zesduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees meer. 

  Overige arbeidsvoorwaarden
  Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

  Bijzonderheden

 • Op de functie van adjunct-officier is de CAO Rijk van toepassing. Gedurende de opleidingsperiode word je ingeschaald in aanloopschaal 10. Bij succesvolle afronding van de opleiding word je ingeschaald in schaal 11. 
 • Als adjunct-officier ben je bevoegd tot het doen van enkelvoudige zittingen.
 • Werken binnen ZSM brengt met zich dat wordt gewerkt in een rooster (eveneens buiten kantoortijden, in het weekend en op feestdagen). 
 • Het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag is noodzakelijk. 
 • Ten behoeve van een efficiënte inroostering voor ZSM-diensten wordt in de afdeling Interventies gewerkt in achturige werkdagen. 
 • De opleiding voor de geselecteerde kandidaten start in september 2024. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Schriftelijke sollicitatie met brief en CV;
 • Na positieve brievenselectie volgt een pre-selectiegesprek bij AP Noord-Holland inclusief requisitoir op 16 mei;
 • Bij positief advies pre-selectie volgt een ontwikkelassessment waaruit het academisch werk- en denkniveau moet blijken;
 • Bij positief assessment volgt een gesprek met de Landelijke selectiecommissie OM (LSOM);
 • Bij positief advies LSOM kan gestart worden met de opleiding tot adjunct OVJ. Het behalen van het daaraan gekoppelde ZVB is een harde eis voor definitieve plaatsing in de functie. 
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: