Administratief medewerker – randstad – Haarlem

 • Haarlem

randstad

Functieomschrijving

In het kader van de Participatiewet is de volgendevacature opengesteld waarbij we kandidaten uit deParticipatiedoelgroep dan ook zeker uitnodigen om te reageren. Dezefunctie is zeer geschikt voor mensen met eenarbeidsbeperking.

wat bieden wijjou

 • Marktconformsalaris op basis van je ervaring
 • Begeleidingdoor een jobcoach
 • Inwerktijd Opbouw uren enwerkdagen
 • (deels) thuiswerkenmogelijk
 • Goede begeleiding op dewerkplek

wie benjij

Ben jij nauwkeurig,administratief onderlegd en wil je graag meer leren rond het(vaar)wegennet van Noord-Holland? Wil jij dit mede mogelijk makendoor tijdig vergunningen teverlenen?

 • Digitaal vaardig (o.a.Office pakket, Sharepoint)
 • Administratiefonderlegd
 • Goede beheersing van de Nederlandsetaal, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bentgestructureerd, werkt secuur en nauwkeurig
 • Jekan goed samenwerken en legt makkelijk contact metcollega’s
 • Je bent klantgericht en vindt hetleuk om contact te hebben met burgers enbedrijven
 • Je kan onder tijdsdrukwerken

wat ga jedoen

Komt er eenvergunningaanvraag binnen, dan beoordeel je deze vanuit technischmaar ook vanuit juridisch oogpunt. Je overlegt met diverseadviseurs en stelt een (ontwerp)beschikking op. Je bent in staatdiverse soorten aanvragen af te handelen en weet de inbreng vanandere disciplines op juiste waarde te schatten. Omdat jegebruikmaakt van interne adviezen van andere directies binnen deprovincie, stel je een afgewogen besluit op. Ook help je aanvragersmet hun vergunningsaanvraag. Je zorgt dat je juridische tekstenzodanig vertaalt dat aanvragers deze ook goed begrijpen. Heb jeideeën voor een efficiëntere afhandeling in de processen? Dan horenwe dat graag van je. Sowieso denk je mee over de optimaleinrichting van het nieuwe vergunningsverleningssysteem (gezien deOmgevingswet die per 1-1-2024 van kracht is) waarmee we dit jaarstarten.

waar ga jewerken

De provincieNoord-Holland is eigenaar van diverse (vaar)wegen en heeft demeeste daarvan in eigen beheer. Wanneer een particulier of bedrijfwerkzaamheden wil verrichten binnen de grens van de provinciale wegof vaarweg is een vergunning of ontheffing nodig. Alsvergunningverlener zorg jij dat je zo’n vergunning/ontheffingtijdig verleent. Dat doe je op grond van de OmgevingsverordeningNH2022. Met het vergunningenstelsel en de algemene regels uit dezeverordening kan de provincie de instandhouding, bruikbaarheid enveiligheid op de (vaar)wegen, ook tijdens werkzaamheden,garanderen. Belangrijk, want verkeersveiligheid staat bij onsvoorop!

Het Vergunningen enOntheffingen-team is verantwoordelijk voor het verlenen vanvergunningen/ontheffingen op basis van o.a. de Omgevingsverordeningen de Wegenverkeerswet.

 • Afhankelijkvan jouw persoonlijke situatie en benodigdheden zijn eraanpassingen mogelijk op het gebiedvan:
 • Inwerktijd
 • Begeleidingop de werkplek
 • Begeleiding van eenjobcoach
 • Ondersteuning in papierwerk/financiëlezaken
 • Opbouw inwerkdagen/tijden

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature?Solliciteer dan snel!

Uiteraard staat deze vacature openvoor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: