Casemanager Wabo – Matchpartner Werving en Selectie – Haarlem

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk, af en toe gezellig lunchen en koffiedrinken met je vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan isdan ook geen uitzondering.

Arbeidsvoorwaarden[functie_o]

Voor deze functiezijn we op zoek naar een Casemanager Wabo die op basis van een deta– vast constructie ingezet wil worden. Dit houdt in dat je ineerste instantie via Matchpartner wordt gedetacheerd . Na een jaarkun je naar de gemeente overstappen. Deze gemeente staat ook openvoor een zzp constructie met het oog op een duurzamerelatie. 

•    Salaris totmaximaal € 4200,00 afhankelijk van kennis en ervaring;
•    Pensioen bouw je direct op;
•   Reiskosten worden volledig vergoed;
•   25 vakantiedagen (op basis van 40 uur).
 

Functieomschrijving

De Casemanager Wabo werkt zelfstandig en houdt zichbezig met de volgende werkzaamheden: 

 • Het zelfstandig toetsen van ingediende aanvragenomgevingsvergunning aan de geldende wet- en regelgeving;
 • Adviezen inwinnen bij interne en externe afdelingen endiensten; 
 • Het onderhouden van contactenmet aannemers, architecten en overige belanghebbendepartijen; 
 • Het voeren van overleggen over adviezen met verschillende afdelingen;
 • Een bijdrage leveren aan het oplossen van actueleproblemen.

Op hetgebied van vergunningen bestaan de werkzaamheden o.a.uit: 

 • Het adviseren enverstrekken van informatie als het gaat om regelgeving enprocedures m.b.t. de omgevingsvergunningen;
 • Het zelfstandig en op eigen kracht opstellen vanomgevingsvergunningen;
 • Het bewaken van dewettelijke termijnen rondom het proces vanvergunningverlening.

Op het gebied van Adviseren, ondersteuning en ontwikkeling bestaande werkzaamheden:

 • Het ondersteunenvan senior bouwplantoesters bij de afhandeling vandossiers; 
 • Het stellen van prioriteitenen het beheren van de eigen werkvoorraad; 
 • Het nadrukkelijk volgen van ontwikkelingen op het gebiedvan wet- en regelgeving ten aanzien van bouwen en ruimtelijkeordening;
 • Het delen van kennis en werkwijzenom een bijdragen te leveren aan de invulling van taken enontwikkelingen van het team. 

Functie-eisen

Dejuiste kandidaat voor deze functie beschikt over:

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding richtingBouwkunde
 • Cursus ABW 1 ofvergelijkbaar
 • Aantoonbare werkervaring metspecifieke software programmatuur
 • Werkervaringals bouwplantoetser bij een gemeente en/ofomgevingsdienst
 • Ervaring met het toetsen vanbouwplannen op slappe bodem en dichtbevolkte stedelijkeomgeving
 • Kennis van en ervaring met Wabo,Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening
 • Gevoelvoor politieke verstandshoudingen

Ten slotte dient de Casemanager Wabo overgoede communicatieve vaardigheden te beschikken en kan oplossings-en resultaatgericht handelen.

Arbeidsvoorwaarden
Waaromreageren op deze vacature van Casemanager Wabo via Matchpartner?Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatie en gaan metrespect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jij wil en watje kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard ons best om jousnel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker. Voor dezevacature kan je schakelen met Kevin Knijnenburg 06 28 24 80 77 ofkevin@matchpartner.nl

Lees hier meer

Deel deze vacature: