Casusregisseur veiligheid en bescherming – Matchpartner Werving en Selectie – Haarlem

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Het betreft een stichting in Noord-Holland. Het iseen organisatie die veel samenwerkt met omliggende gemeenten..

Bedrijfscultuur

Bij dezegemeente heerst een prettige no nonsense cultuur, waar iedereenhard werkt en ook waar nodig de samenwerking opzoekt.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren regisseur, die hetteam  Veiligheid en Bescherming komt ondersteunen. De functieis in de eerste instantie voor een half jaar, maar met mogelijkheidtot verlenging. De functie is voor 24-28 uur.

Deze belangrijke functie is ter aanvulling op het team vanbeleidsadviseurs en regisseurs voor zorg & overlast.

Functie-omschrijving:

Je hebt deverantwoording over de regie op het gehele proces, dat moet leidentot een adequate persoonsgerichte aanpak;

 • Je stelt plannen van aanpak op m.b.t. eenpersoonsgerichte, systeemgerichte invulling met als doel vergrotenzelfredzaamheid;
 • Je analyseert informatie,bepaalt de urgentie en schaalt op indien nodig, maar met voorkeurin het vrijwillige kader;
 • Je monitort lopendezaken en je hebt een regisserende rol bij problemen, crisissen enwijzigingen in een zaak;
 • Je neemt deel aanlokale en regionale overlegvormen. 

Functie-eisen

Spreekt deze veelzijdige en belangrijke functieomtrent veiligheid jou aan? Check dan snel de functie-eisen of dezeaansluiten bij jouw ervaring.

Functie-eisen:

 • Je hebtminimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Jebeschikt over een SKJ of BIG registratie;
 • Jehebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het veiligheid- en/ofsociale domein. Bij voorkeur ervaring met woonoverlast en personenmet verward gedrag;
 • Je hebt ervaring alsregisseur van complexe casuïstiek;
 • Je beschiktover een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid enje bent gewend om inhoudelijk te sturen;
 • Jestaat stevig in je schoenen en je bent vasthoudend in het bereikenvan je doelen;
 • Je hebt een open houding, kangoed luisteren, je kan tot de kern doordringen en je weet mensen teverbinden;
 • Je bent initiatiefrijk,daadkrachtig en vasthoudend en in staat om te delegeren;
 • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief;
 • Je bent een netwerker, je legt verbindingen en bouwtrelaties verder uit.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van Regisseur betreft in de eersteinstantie een tijdelijke functie van een half jaar voor 24-28 uurper week. Wij volgen de inschaling van onze opdrachtgever,afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is een schaal 9functie, gemiddeld € 3800,– met senior ervaring, bij een fulltimedienstverband. Een verlenging van de opdracht behoort tot demogelijkheden.

 

Lees hier meer

Deel deze vacature: