Medior Communicatieadviseur/Redacteur – Yacht – Haarlem

  • Haarlem

Yacht

Wat ga je doen? In de rol van communicatieadviseur/redacteur is informatie en heldere berichtgeving van groot belang. Jij kijkt welke informatie relevant is voor onze doelgroepen. Op basis van het communicatieplan geef jij hier uitvoering aan. In de praktijk betekent dit het opzetten en vullen van ons interne platform (Plein), de landelijke website, Helpen organiseren VenR Festival en het meedenken over projectcommunicatie. • Coördinatie en/of uitvoering communicatiestrategie samen met de omgevingsmanagers van de projecten. • Initiëren, redigeren en het actualiseren van VenR pagina op website • Actief nieuws en content verzamelen bij omgevingsmanagers en projecten om de website en intranet te updaten; Na het inrichten ben je hier dagelijks mee bezig. • Schrijven/redigeren artikelen voor website en andere (interne en social) kanalen. • Content beheer (inclusief ’aansturen’ redactie, verzamelen content) • Overleg/contact met communicatiespecialisten/omgevingsmanagers van de projecten • Adviseren over projectcommunicatie aan de omgevingsmanagers. • Uitvoering geven aan projectcommunicatie; • Helpen organiseren VenR festival; Achtergrond opdracht Rijkswaterstaat staat de komende tijd voor een forse vervangingsopgave. Ondanks nauwgezet onderhoud komt het einde van de technische levensduur van een groot aantal bruggen, viaducten en sluizen in zicht. Omdat vervangen en renoveren net weer anders is dan aanleg en onderhoud, werken we voor VenR (vervanging en renovatie) met een nieuw proces speciaal voor dit soort opgaven. Het proces is in ontwikkeling. We hanteren een programmatische aanpak waarin we met gebiedsgerichte projectteams werken. We kijken in dat gebied per object wat er moet gebeuren, met de focus op veiligheid en beschikbaarheid. We werken resultaatgericht in twee stappen; eerst kijken we of vervangen of juist renoveren beter past bij het object, daarna werken we een specifiek plan uit voor vervanging of juist voor renovatie. We noemen dit de VenR planfase. In de planfase onderzoeken we dus wat er met de objecten moet gebeuren om ze ook in de toekomst veilig en beschikbaar te houden en welke wensen er zijn ten aanzien van het gebruik van de objecten. Samen met interne en externe stakeholders en marktpartijen analyseren we en onderzoeken we wat de beste aanpak voor het object is, in samenhang met de belangen van alle stakeholders. Aan het einde van de planfase adviseren we aan directie en bestuur een afgewogen projectscope, die na besluitvorming kan worden uitgewerkt tot een realisatieproject. De VenR planfase teams werken nu aan 5 projecten; uit tranche 3 aan de Balgzandbrug en uit tranche 4 aan Veerhavens Den Helder/Texel in de kop van Noord-Holland, de Prins WillemAlexandersluis, Geluidschermen A10 Noord, en het Sluizencomplex (inclusief het Gemaal) in IJmuiden. Daarnaast loopt er een regioanalyse voor de Naardertrekvaart. We hebben een communicatiestrategie liggen voor het programma VenR om onze interne en externe stakeholders te informeren en daar waar relevant te betrekken. Nu zijn we op zoek naar een communicatieadviseur/redacteur die uitvoering kan geven aan het communicatieplan. Doel communicatie is een heldere boodschap voor interne en externe stakeholders; • Intern gaat het vooral om het aantonen van wat de opgave is, de programmatische aanpak, de prioritering, uitleg regioanalyse, de meerwaarde van een planfase, delen inhoud en daar waar meerwaarde globale planning projecten. • Extern zoeken we een samenhangend verhaal voor alle VenR-projecten en een heldere aanpak per project. Hiervoor is regie op communicatie belangrijk en nodig.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: