Onderwijspionier groep 1/2 – TWijs – Haarlem

TWijs

Introductie

Basisschool De Meer is per mei 2023 begonnen met het anders organiseren van het kleuteronderwijs.
We geloven dat we door buiten de kaders te denken het beste uit het kind halen en we dragen bij aan het oplossingsgericht denken en handelen als het gaat om het (landelijke) lerarentekort. 

We werken met drie functieruimtes, een speelhuis, een werkplaats en een ontdekplek. Onze 60 kleuters leren, spelen en creëren elke dag in elke ruimte. Onze kleuters werken per ruimte aan doelen en ze worden begeleid door een enthousiast team dat bestaat een leerkracht, leraarondersteuner of onderwijsassistent. In elke ruimte komt het project van Jeelo, de doelen en de algemene ontwikkeling op een andere manier terug. Hierdoor kunnen onze kinderen zich de doelen eigen maken.

Met het hele team zijn we verantwoordelijk voor alle leerlingen. We werken nauw samen en bereiden alle projecten gezamenlijk voor.

Wij zijn op zoek naar jou als jij: 

 • kennis en/of interesse hebt in de ontwikkeling van het jonge kind;
 • kan meedenken over deze ontwikkeling en een bijdrage kan leveren;
 • houdt van samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk wilt zijn voor alle leerlingen;
 • didactische kwaliteiten hebt, die ingezet kunnen worden om deze nieuwe manier van werken door te ontwikkelen;
 • een volledige bevoegdheid voor het primair onderwijs hebt;
 • buiten de kaders durft te kijken en een positief kritische houding hebt. 
 • Wij bieden:

 • een arbeidsovereenkomst van een jaar dat start op 1-8-2024 (met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd);
 • omvang benoeming 0,6 – 0,8 fte (dagen zijn bespreekbaar);
 • 428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband; 
 • de mogelijkheid om voordelig te sporten bij Bedrijfsfitness Nederland;
 • begeleiding op vele fronten. 
 • En daarnaast heb je de mogelijkheid om kosteloos trainingen en workshops via onze Academie te volgen! 

  Nadat je gestart bent met werken, bieden wij jou de mogelijkheid om een ontwikkelassessment te doorlopen. Met behulp van digitale vragenlijsten worden jouw sterke punten en ontwikkelpunten in beeld gebracht. Samen met jou zal vervolgens een ontwikkelplan worden opgesteld, zodat we jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij de start van jouw werkzaamheden! 

  De school
  Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt op De Meer willen we dat elk kind zich in relatie met anderen verder ontwikkelt tot een zelfredzaam mens dat met voldoende eigenwaarde en zelfvertrouwen de volgende stap kan maken in een steeds veranderende maatschappij. 

  Op De Meer werken we met de projectgerichte Jeelo-methode. Jeelo-leerlingen leren ‘maatschappelijk betrokken’ in 12 projecten voor groep 1 t/m 8. De onderwerpen sluiten aan bij hun leefomgeving en belevingswereld. In de projecten zijn alle vakken en 21ste eeuwse vaardigheden geïntegreerd.

  We zijn trots dat De Meer KIVA-gecertificeerd is, samen maken wij er elke dag weer een fijne school van, om te leren en om te werken! 

  Van collega’s binnen TWijs verwachten we dat zij de identiteit van de scholen respecteren en een bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van schoolactiviteiten zoals vieringen.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: