Plan Jurist – Gemeentebanen – Haarlem

Gemeentebanen

Organisatie

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Bedrijven en voorzieningen groeien mee om stad en dorp levendig en aantrekkelijk te houden. Dit alles biedt kansen om Haarlem en Zandvoort duurzamer, mooier, gezonder, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Daarbij werkt Haarlem samen in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zuid-Kennemerland. Op het gebied van omgevingsrecht zoeken we versterking van ons afdeling Omgevingsbeleid bundelt de deskundigheid op het gebied van de (fysieke) leefomgeving. De afdeling bestaat uit 50 fte. Onze stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, planjuristen, erfgoeddeskundigen en de beleidsmedewerkers milieu werken aan een duurzame toekomst voor de stad en het dorp vanuit de overtuiging dat een gezonde en mooie omgeving mensen gelukkiger maakt. Het team van planjuristen bestaat uit 4 vaste krachten.

Functiebeschrijving

  • Werken aan gebiedsontwikkeling en beleid in het fysiek domein in Haarlem en Zandvoort.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: