Projectleider Criminele Geldstromen – Gemeentebanen – Haarlem

Gemeentebanen

Organisatie

NHVeilig is een regionale werkorganisatie die samen met haar partners aan een veilig en leefbaar Noord-Holland werkt. We zorgen voor één integrale en slagvaardige aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken. De 32 gemeenten in ons werkgebied, Politie en het Openbaar Ministerie hebben voor 2024-2027 de volgende thema’s geprioriteerd: (1) Ondermijning, (2) Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en (3) Maatschappelijke onrust en radicalisering. Met onze partners werken wij nu aan een actueel ondermijningsplan 2025-2028.In onze werkwijze en aanpak op de thema’s nemen wij het voortouw in het ontwikkelen van een effectieve preventieve en repressieve aanpak. In de ondersteuning van onze partners zorgen we voor een goede afstemming tussen de diensten en producten die op de regionale thema’s worden ontwikkeld en op de prioriteiten die gemeenten, met OM en Politie lokaal kiezen.

We zijn een recent geformaliseerde organisatie bestaande uit ongeveer zestig gedreven professionals. Je komt te werken binnen het cluster Netwerkregie & Thematische aanpak. Haarlem is onze standplaats, maar wij zijn soms ook op pad in de eenheid Noord-Holland. Eigenlijk zijn wij daar waar het werk is: in de regio, online of op kantoor. Daarnaast werken we deels vanuit huis.

Functiebeschrijving

Criminele geldstromen Binnen het geprioriteerde thema Ondermijning richt NHVeilig zich op criminele geldstromen. Georganiseerde criminaliteit gaat over het algemeen samen met financieel gewin. Met behulp van het crimineel verdiend vermogen krijgen criminelen in de maatschappij snel een positie, status en macht. Als dat vermogen zich kan vermengen met legaal verdiend inkomen, beschadigt dat het economisch systeem. De zichtbare verschijnselen hiervan, zoals een luxe levensstijl met dure auto’s en sieraden, ondermijnen onze samenleving en zijn aantrekkelijk voor jongeren die mogelijk afglijden naar de criminaliteit.Het afpakken van criminele investeringen in panden, ondernemingen en luxegoederen is belangrijk en daarmee kunnen we criminelen zichtbaar tegenwerken. Zo laten we zien dat misdaad níet loont, neemt de voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit af en behouden/herstellen we het vertrouwen in de overheid.We willen op lokaal en regionaal niveau een samenhangende integrale preventieve én repressieve aanpak waar informatie van verschillende overheidspartners wordt gebundeld waardoor een compleet beeld ontstaat. We werken hierin samen met partnerorganisaties (denk aan bijvoorbeeld Politie, OM en Belastingdienst) en zoeken hierin nadrukkelijk de samenwerking met private partijen.Momenteel werken wij aan een bijstelling van de doelen binnen het thema Criminele geldstromen voor de periode 2025 – 2028. Deze koerswijziging geven wij samen met onze partners vorm. De contouren van de vernieuwde opgave zien er nu als volgt uit.

 • Het bouwen, inrichten en operationaliseren van een integrale themacel (hub) waarmee een sterke informatiepositie en effectieve aanpak te bereikena. Randvoorwaarden creëren voor het opstellen van een integraal beeld door de partners van het fenomeen criminele geldstromen met een focus op drugsproductie/-logistiek en jeugd. Vanuit dit beeld worden preventieve adviezen en activiteiten ontwikkeld.b. Samenwerking organiseren en stimuleren tussen de verschillende partners in deze themacel. Bijvoorbeeld het afstemmen van ieders bijdrage in het informatiebeeld.
 • Het voortzetten van het al bestaande Financial Intelligence Team, een integraal afpakteam met samenwerking van politie, Belastingdienst, FIOD en gemeenten.a. Zorgdragen voor duidelijke leveringsafspraken door de partners over een langere periode.b. Het realiseren van een doelgerichte en efficiënte repressieve aanpak, samen met de themacel (hub) weerbaar maken van partners door hen zicht te geven op uitingen van ongebruikelijk bezit (luxegoederen die met crimineel geld verworven zijn).
 • Het vormgeven aan een nieuwe ambitie op het terrein van (witwassen via) vastgoed.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het thema Criminele geldstromen en de themacel (hub) Voor het werkend maken en aansturen van de themacel maak je heldere afspraken met betrokken partners.
 • Je geeft leiding aan de operationeel tactisch coördinator en de leden van het Financial Intelligence Team (FIT). Daarbij zie je toe op het proces ‘van signaal tot interventie’.
 • Je bent vooral bezig met een organisatieverandering, met het beter integraal laten samenwerken van partners in de themacel en het FIT.
 • Je stelt jaarlijks een actieplan op waarmee je uitvoering geeft aan het ondermijningsplan 2025-2028. Je geeft daarin aan hoe je de doelstellingen uit dit plan en uit het huidige plan voor de periode 2e helft 2024 denkt te realiseren. Je monitort het effect van activiteiten en rapporteert hier periodiek over.
 • Je verantwoordt periodiek de besteding van de beschikbaar gestelde middelen.
 • Je staat aan het roer en geeft richting aan het fenomeenonderzoek criminele geldstromen. Je hebt een visie hoe deze criminele geldstromen inzichtelijk te krijgen. Daarbij heb je aandacht voor de digitale criminele geldstromen, zoals crypto.
 • Samen met de mensen in de de themacel (hub) vergaar je inzicht in de criminele geldstromen rond drugsproductie en -logistiek, met speciale aandacht voor jongeren die geworven worden voor deze criminele activiteiten. Op basis hiervan ontwikkelen jullie repressieve en preventieve interventies en voeren jullie deze uit. Daarbij zoek je actief de samenwerking met publiek en/of private partners.
 • Je onderhoudt contacten met de partnerorganisaties die aan het FIT en thema deelnemen. Dit doe je ook met de bestuurlijk ambassadeurs die aan het thema Criminele geldstromen zijn verbonden, en met andere belanghebbenden.
 • Je neemt deel aan het overleg Thematische aanpak ondermijning en andere relevante overleggen binnen NHVeilig.
 • Je bent de vakinhoudelijke deskundige betreffende ondermijning en gesprekspartner op het thema Criminele geldstromen in de eenheid Noord-Holland. Daarnaast adviseer je aan de stuurgroep.
 • Functie-eisen

  Jij bent jij! We vinden het fijn als je jezelf blijft en snapt dat je als themahouder altijd een stukje van jezelf meebrengt.Je bent je bewust van de verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en van nature gaat het verbinden van diverse samenwerkingspartijen en het gezamenlijk bepalen en bereiken van doelen je gemakkelijk af. Om die doelen te bereiken, heb je een uitstekend gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen en inzicht in besluitvormingsprocessen binnen een complexe, bestuurlijke omgeving.Je bent innovatief en je neemt initiatief in de aanpak van ondermijning. Je durft “out of the box” te denken als het gaat om de toe te passen interventies, gebruikte aanpakken en samenwerkingspartners. Je beschikt over daadkracht en energie. Je benut kansen om met behulp van publiek-private samenwerking de aanpak verder te helpen. De balans tussen repressieve en preventieve interventies kun je goed bewaken en je weet door je enthousiaste houding en overtuigingskracht draagvlak te creëren. Verder bezit je de vaardigheid om te schakelen tussen bestuurlijke en operationele belangen in uitvoering en communicatie.

  Wat breng je mee ?

 • Een relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau, bijvoorbeeld op het gebied van Recht, Criminologie, Veiligheid, Financieel economisch, Accountancy of vergelijkbaar.
 • Affiniteit met de aanpak van ondermijning en criminele geldstromen, gevoel bij de preventieve kant bij de aanpak van ondermijning.
 • Ervaring met integrale aanpak en met het bereiken van resultaten binnen een complexe, multidisciplinaire omgeving is een pré.
 • Visie op het tegengaan van het met crimineel geld verdiende vermogen.
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider, waaronder het leiding geven aan projectmedewerkers.
 • Arbeidsvoorwaarden

 • Wij vinden persoonlijke groei belangrijk en bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen, certificeringen en overige cursussen via onze ‘Academie Haarlem’.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur per week..
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal per maand (schaal 12) bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
 • Daarbovenop krijg je 17,05% Individueel Keuze Budget over je bruto salaris dat je naar eigen voorkeur kunt besteden. Met het IKB maak jij keuzes die bij jou passen en stel je zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden samen. Je kunt bijvoorbeeld je maandinkomen aanvullen, het omzetten in extra verlof of bruto-netto voordelen behalen bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets, een sportabonnement of een opleiding die niet door de werkgever wordt vergoed.
 • Hybride werken is bij onze gemeente aan de orde van de dag. De ene dag ben je op kantoor, een ander moment kies je voor thuiswerken. Wij faciliteren je daarbij. Waar je ook werkt, je bent altijd in verbinding met je collega’s.
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. ABP is het pensioenfonds voor de overheid en biedt onze werknemers een goede pensioenregeling.
 • Bij de gemeenten Haarlem en Zandvoort willen wij de kracht aan diversiteit en verschillende talenten waarderen, omarmen en benutten. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf mag zijn. Zodat wij op alle vlakken goede resultaten behalen voor onze inwoners.
 • Onze organisatiewaarden zijn Open, Gedreven en Betrokken. Hiermee werken we continue naar een heldere richting, inrichting en identiteit van onze organisatie. We hebben daarbij een duidelijke ambitie: betere dienstverlening naar inwoners, partners en bezoekers en een goede bediening van beide besturen.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: