Projectleider Nieuwbouw – Ellbru – Haarlem

Ellbru

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever is toonaangevend bouw- enontwikkelbedrijf in Heemstede dat van origine een familiebedrijfis. Met gelijkgestemde professionals wordt er gewerkt aan hetzelfdedoel: elk bijzonder project aangaan met passie en gedrevenheid! Deorganisaite cultuur is plat en er zijn korte lijntjes.Ondernemerschap wordt gewaardeerd en er is ruimte voor groei enontiwkkeling binnen de organisatie. 

Functieomschrijving

In de rol van projectleider ben jijeindverantwoordelijk voor zowel de organisatie als de realisatievan omvangrijke bouwprojecten. Jouw rol is dynamisch een divers,jij zorgt ervoor dat de aspecten veiligheid, kwaliteit, budget entijd allemaal onder controle zijn. Je dagelijkse werkzaamhedenbestaan uit:

 • Aansturen,enhtousiasmeren en coördineren van het projectteam en deonderaannemers;
 • Zorgen dat de doelstellingenworden behaald;
 • Voeren en organiseren vanvergaderingen;
 • Zorgdragen voor de financiëlesturing en rapportages van het project;
 • Op dehoogte blijven van ontwikkelingen en innovaties in debouw;
 • De taken vervullen van contractmanageren anticiperen op kansen en risico’s.

Functie-eisen

Alsprojectleider voldoe je aan onderstaande functie-eisen:

 • Afgeronde MBO, HBO of WO opleiding in derichting van Bouwkunde of Bouwtechische Bedrijfskunde;
 • Minimaal vijf jaar ervaring in de rol vanprojectleider;
 • Ontwikkeldeleiderdschapskwaliteiten;
 • Vaardigheid in hetbegrijpen en ontwikkelen van technische specificaties in de bouw enhet bedenken van praktische en uitvoerbare oplossingen;
 • Ervaring met leidinggeven aan middel- tot groteprojectteams;
 • Bekwaamheid in het proces vanselecteren en contracteren van externe partijen en het onderhoudenvan langdurige samenwerkingsverbanden.

Arbeidsvoorwaarden

Onderstaande is wat je kan verwachten in de rol vanprojectleider:

 • Een salaris tussen de€4.000,- en €7.000,- per maand;
 • Recht op 40vrije dagen per jaar op basis van een fulltimedienstverband;
 • Leaseauto, laptop entelefoon;
 • Werken aan diverse en vernieuwendeprojecten;
 • Vrijheid enflexibiliteit;
 • Ontwikkelings- endoorgroeimogelijkheden in de vorm van trainingen enworkshops.

Lees hier meer

Deel deze vacature: