Projectleider vastgoed Haarlem – Ellbru – Haarlem

Ellbru

Bedrijfsomschrijving

Deze opdrachtgever verzorgt de beheer- enonderhoudwerkzaamheden van verschillende panden van een gemeente.Denk hierbij aan het gemeentehuis, sportaccommodaties,zorginstellingen, scholen en monumentaal vastgoed. In totaal hebbenze ruim 350 panden in beheer. Ze hebben een maatschappelijke missieen fungeren als een sparringpartner van gemeentes op het gebied vanvastgoed, bewegen en leisure, waarin de belangrijkste doelgroep deeindgebruikers van de panden zijn.

Functieomschrijving

In de rol van projectleider vastgoed werk je aaninteressante projecten gericht op de vernieuwing en duurzameontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Binnen het team vanprojectleiders komen naast de dagelijkse beheertaken ook regelmatigcomplexe projecten voorbij. Deze worden aan het team toevertrouwdom aan te sturen. Jouw vaardigheden zijn van onschatbare waardebinnen dit team. Als projectleider draag je de verantwoordelijkheidvoor het projectmanagement van renovatie- en complexeonderhoudsprojecten voor gemeentelijk vastgoed. Bovendien lever jeeen bijdrage door je expertise en professionele inzichten te delenin andere projecten binnen het team.

Naast jouwtaken als projectleider, fungeer je ook als gezicht enaanspreekpunt voor opdrachtgevers en externe leveranciers. Je houdthen op de hoogte van de voortgang, kwaliteit en resultaten van jouwprojecten en werkzaamheden.

Functie-eisen

Benje geïnteresseerd geraakt in deze functie? Om aan de slag te kunnenals projectleider vastgoed beschik je onder andereover:

  • Hbo werk en denkniveau;
  • Een afgeronde(bouw)technischeopleiding;
  • Ervaring met projectmatigwerken;
  • Sterke communicatieve vaardigheden enje bent goed in het onderhouden vanklantrelaties;
  • Leiderschapskwaliteiten, jebehoudt goed het overzicht en denkt inoplossingen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een uitdagende functieals projectleider vastgoed, waarbij je veel vrijheid enverantwoordelijkheid krijgt. Wij bieden een goed salaris (maximaal€5.980 bruto per maand op basis van kennis en ervaring) en metbijbehorende marktconforme secundaire voorwaarden. Daarbij krijg jetrainingen en volop kansen om je te ontwikkelen en verder tespecialiseren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: