Psychiater Ouderen – Matchpartner Werving en Selectie – Haarlem

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Organisatie in de geestelijke gezondheidszorg diezich toelegt op de hulp aan mensen van boven de 65 jaar metdementie, psychosociale problematiek of aandoeningen die ernstigbelemmerend werken, alsmede op volwassenenpsychiatrie. Het doel isom een nieuwe balans te vinden, waarbij de kwaliteit van levenverbeterdwordt.

Bedrijfscultuur

Decultuur kenmerkt zich door een open, informele houding. Deze is ooknodig in het dagelijks werk, waarbij outreachend en ambulant werkencentraal staan. Daarnaast zijn humor, respect en mensgerichtheidbelangrijke waarden bij het uitvoeren van werkzaamheden voor dezeorganisatie.

Functieomschrijving

Voor een organisatie in de geestelijkegezondheidszorg in de regio Noord-Holland zijn wij op zoek naar eenpsychiater die zich gaat bezighouden met ouderen met ernstigepsychische problemen, toenemende fysieke beperkingen, gecombineerdmet een achteruitgang van de cerebrale functies.

Nieuwe generaties ouderen met nieuwe wensen vragen om eenandere aanpak. Professionals in de ouderenzorg gaan meer inspelenop de situatie en achtergrond waar ouderen uit komen. Deorganisatie waar u voor komt te werken omarmt een meersysteemgerichte benadering.

De PsychiaterOuderen die wij zoeken voor deze vacature:

  • Is eindverantwoordelijk voor de behandeling;
  • Voert psychiatrische diagnostiek uit, binnen politeams enambulant bij patiënten;
  • Levert een actievebijdrage aan het zorgbeleid en is verantwoordelijk voor de medischspecialistische zorg;
  • Geeft supervisie enwerkbegeleiding.
  • Tevens functioneert u alsachterwacht bij crisisdiensten.

Functie-eisen

Degeschikte kandidaat voor deze vacature :

  • Beschikt over een registratie als Psychiater in hetBIG-register;
  • Heeft een bijzondere interessein de somatische kant van het vak (‘zenuwarts’ /Nervenartzt); 
  • Heeft bij voorkeur kennisen werkervaring met de doelgroep ouderen en psychogeriatrie, maareen sterke affiniteit is ook voldoende.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring volgens regeling AMS. De werkzaamheden kunnenzowel parttime als fulltime worden uitgevoerd.

Lees hier meer

Deel deze vacature: