Senior adviseur asset management – Rijkswaterstaat – Haarlem

Rijkswaterstaat

Het Noordzeekanaal, het grootste gemaal van Europa en de sluizen van IJmuiden en Schellingwoude. Rijkswaterstaat beheert deze belangrijke onderdelen in het hoofdwatersysteem en vervangt of renoveert daarin de komende jaren een groot deel van de bouwwerken. Een stevige opgave! Als senior adviseur asset management vervul jij hier een grote rol in vanuit IJmuiden of Haarlem. Spreekt dit je aan? Lees dan snel verder!

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
Bij Rijkswaterstaat ben jij, als senior adviseur asset management, een generalist en het aanspreekpunt als het gaat om het hoofdwatersysteem (HWS) en het hoofdvaarwegennet (HVWN). Binnen het HWS staat onder andere het Sluizencomplex IJmuiden centraal en binnen het HVWN de sluizencomplexen IJmuiden en Schellingwoude. De complexen spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding. Zo zorgen het gemaal en de spuisluizen voor droge voeten in een groot deel van West-Nederland, voor voldoende water voor een vlotte scheepvaart én voor schoon en ecologisch gezond water.

Als senior adviseur asset management:

 • adviseer je de asset manager over de functies en technische levensduur van de assets
 • inventariseer en beoordeel je de risico’s voor deze functies
 • adviseer je in de financiële programmering van maatregelen voor het HWS en het HVWN ten behoeve van het verbeteren van de waterkwantiteit, waterkwaliteit en doorstroming op de vaarwegen

Hierbij heb je oog voor ontwikkelingen zoals klimaatverandering en de energietransitie. Deze risico’s vertaal je in de asset managementketen via onder andere netwerkschakelplannen en instandhoudingsplannen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Als senior adviseur asset management voor hoofdvaarwegen haal je voldoening uit het zien van directe impact op de efficiëntie en veiligheid van het hoofdvaarwegennet. Bijdragen aan duurzame oplossingen voor het beheer en onderhoud van hoofdvaarwegen geeft jou een gevoel van bijdrage aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Wat wij aan jou waarderen

 • netwerken: je ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen en buiten de organisatie, om informatie en medewerking te verwerven
 • initiatief: je bent proactief, denkt vooruit en neemt verantwoordelijkheid voor het aanpakken van problemen of het benutten van mogelijkheden
 • overtuigingskracht: je kunt anderen winnen voor een idee of standpunt
 • doorzettingsvermogen: bij weerstand of hindernissen, span je je in om het beoogde doel te bereiken

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst verder praten over de functie? Bel dan met Barry Kruithof, afdelingshoofd West-Nederland Noord Netwerk Nat, via 06-51676719. Hij vertelt je graag meer.

Benieuwd hoe jouw werkdag eruit kan zien? Onze collega Ralph van Riel laat het je zien. Of lees het interview met Mark van der Ven, asset manager bij Rijkswaterstaat.

 • je hebt een afgeronde opleiding binnen de civiele techniek, werktuigbouw, watermanagement of soortgelijk

 • je hebt kennis van en ervaring met beheer van civiele constructies, water, natuur en van het hoofdwatersysteem en de bijbehorende regels en normen, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet

 • je standplaats is Haarlem. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toe laat

 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats in Haarlem

 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen West-Nederland Noord (WNN)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincie Noord-Holland. Kenmerkend is de sterk politiek-bestuurlijke omgeving, die ook landelijk actief en invloedrijk is.

Tot 2030 staat WNN voor de grootste onderhoudsopgave ooit: de renovatie en vervanging van twaalf bruggen, drie tunnels, drie wegen, vijf sluizen en het grootste gemaal van Europa, in IJmuiden. Daarnaast wordt de komende jaren ruim negentig kilometer snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt. Veiligheid, leefbaarheid en doorstroming: dat is waar WNN voor staat.

In totaal werken een kleine 300 mensen binnen WNN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

West-Nederland Noord netwerk Nat
Het netwerk Nat staat voor het in stand houden van onze vaarwegen en het hoofdwatersysteem, inclusief objecten als sluizen, waterkeringen en het gemaal. Als beheerder zijn wij de informatiebron over onze assets en we vertalen deze kennis naar risico’s en kansen. We investeren in de kwaliteit van het asset management. Het netwerk Nat verzorgt de planning van maatregelen, als basis voor de programmering en de opdrachten naar de landelijke uitvoeringseenheden. Daarnaast zijn we opdrachtgever voor Verkeer- en Watermanagement (VWM), die voor onze vaarweg en watersysteem het verkeer begeleidt en sluizen en gemaal bedient.

Lees hier meer

Deel deze vacature: