Leerling zoekt leerkracht in opleiding – TWijs – Haarlem

TWijs

Introductie

Onze leerlingen zoeken leerkrachten die voor hen het verschil kunnen maken.

Werken in het basisonderwijs doet er toe: je biedt kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, goed in hun vel zittende en goed functionerende wereldburgers. Niet alleen geef je lessen in taal en rekenen, maar ook leer je ze verantwoord om te gaan met de wereld die aan hen is toevertrouwd, om te zien naar elkaar en om te gaan met verschillen.

Dat gaat lang niet altijd vanzelf, maar volgens veel van onze leerkrachten is het wel ‘het mooiste beroep van de wereld’.

Wil je voor de klas, maar heb je nog geen pabo-diploma?

Twee keer per schooljaar start TWijs een voorselectieprocedure voor iedereen die belangstelling heeft om een lesbevoegdheid te behalen. Te weten in januari en in augustus. De voorselectie van januari leidt tot een start van de pabo in september. Die van augustus tot een start van de pabo in februari.

Wij zijn op zoek naar: 

Enthousiaste potentiële leerkrachten, die als zij-instromer werken en leren willen gaan combineren;

 • met een bac- of mastertitel die in aanmerking willen komen voor het formele zij-instroomtraject of; 
 • met een bac- of mastertitel die een voorkeur hebben voor de Verkorte Deeltijd pabo of;
 • met een MBO-4 opleiding die de Flex-Duaal pabo willen gaan doen of;
 • misschien ben je al begonnen met de pabo en wil je alsnog starten met een betaald werk-leertraject!
 • Wij bieden:

 • een uitgebreide voorselectie bestaande uit een online assessment en een tweedaagse stage;
 • een kans om, voordat je start met de pabo, te ontdekken of dit echt jouw vak gaat worden;
 • een benoeming van minimaal 24 uur (0,6 fte);
 • inclusief betaald studieverlof van minimaal 6 uur; 
 • bij het formele zij-instroomtraject salaris in schaal L10 (cao po). Inschaling op basis van voorgaande relevante werkervaring en opleiding;
 • bij de andere opleidingsvarianten salaris in schaal 7 OOP. Inschaling op basis van voorgaande relevante werkervaring en opleiding;
 • volledige vergoeding van collegegeld en bijkomende studiekosten;
 • (individuele) begeleiding op maat;
 • de mogelijkheid om in te schrijven op specifieke trainingen en workshops via de TWijs academie, speciaal voor collega’s-in-opleiding;
 • 428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband 
 • De mogelijkheid om voordelig te sporten bij Bedrijfsfitness Nederland
 • Je wordt benoemd op voorwaarde dat je het pabo-diploma gaat behalen. Vandaar dat je gedurende jouw opleiding een tijdelijk contract hebt. Maar zodra je jouw lesbevoegdheid hebt behaald krijg je een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Vanaf dat moment kom je ook in aanmerking voor het promotiebeleid van TWijs. Wat betekent dat jij mogelijk, op basis van jouw functioneren, binnen 5 jaar op het salarisniveau van een ervaren leerkracht zit.

  Ervaringen van onze huidige zij-instromers

  Hoewel ik cognitief wist dat het niet zo zou zijn, had ik ergens stiekem toch nog het beeld van een klas waarvan de kindertjes in bewondering en dankbaarheid naar de leraar opkeken, gulzig en stil alle kennis tot zich namen en blij huppelend aan het einde van de dag de klas verlieten. Zo ging het niet. In de klas was het voortdurend bij de les blijven, schakelen tussen waar je heen wilt en wat er mogelijk is en inspelen op wat er gebeurt in de klas. Het is een overweldigende hoeveelheid prikkels. Daarover zei een andere juf die ik sprak denk ik terecht: ‘Ja maar jij hebt ook nog geen prikkelfilter’. Waarmee ze impliceerde dat dat wel iets is waar je in zekere mate aan kunt wennen. 

  Ondanks mijn initiële bedenkingen bij het stage lopen in groep 1/2, heb ik beide dagen toch als erg leuk ervaren. Ik realiseer me dat het lesgeven aan deze groepen meer spelenderwijs gaat en dat deze kinderen een veel kortere concentratieboog hebben dan de oudere leerlingen, waardoor meer ruimte nodig is voor spelen. 

  Boem, dat was even heel erg leuk lesgeven!!!! En het ging veel beter dan ik van te voren had gedacht! Trots op mezelf. Ik heb eind van de dag nog een vergadering meegemaakt van de middenbouw over zelfstandigheid bevorderen bij de leerlingen. Ik was heel verbaasd over de vorm. Ik ken de vorm uit het bedrijfsleven, scrummen, en heel goed om te zien dat ze dit ook in het onderwijs gebruiken. Hele efficiënte manier van vergaderen.

  TWijs

  Met 31 scholen is er altijd wel een school die bij je past. We hebben grote scholen, kleine scholen, stadsscholen, dorpsscholen, scholen met een speciaal onderwijsconcept of met een specifieke doelgroep. Scholen in rijksmonumenten en scholen in het bos… er valt genoeg te kiezen.

  Voor zij-instromers/werk-leertrajecters hebben we een solide begeleidingstraject, dat voorziet in een maatje op de school, intervisie, coachgesprekken, meekijken bij ervaren collega’s en trainingen in onze academie.

  Van personeelsleden van TWijs wordt verwacht dat zij de identiteit van de scholen respecteren en een bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van schoolactiviteiten zoals vieringen.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: